close
دانلود آهنگ جدید
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی - 18
loading...

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

دانلود رایگان جدیدترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، دانلود نمونه سوالات تستی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه 99،نمونه سوالات رانندگی،فیلم آموزش عملی رانندگی,آموزش نکته به نکته ی رانندگی,قبولی تضمینی و گرفتن گواهینامه

مقررات رانندگی سرعت

admin بازدید : 1157 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

مقررات رانندگی سرعت

ماده ۱۰۹ : در راههای یك طرفه راننده وسائط نقلیه باید در جهت مجاز عبور كند و حركت خلاف جهت مزبور ممنوع است ماده ۱۱۳ : در راهها و مناطقی كه میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علائم دیگر راهنمایی معین نگردیده حداكثر سرعت مجاز برای رانندگان وسائط نقلیه به قرار ذیل می باشد .
اول در شهرها : در خیابان ۵۰ كیلو متر در ساعت 
دوم در كوچه و میدان ها و پیچ ها ۲۰ كیلو متر در ساعت 
دوم در راههای خارج شهر و مناطق غیر مسكونی : روزها ۹۵ كیلو متر و شبها ۸۰ كیلو متر در ساعت .
ماده ۱۱۵ : رانندگان حق ندارند در راهها آنقدر با سرعت كم حركت نمایند كه باعث كندی در عبور و مرور یا اختلال در آن بشوند، مگر آن كه برای احتراز از خطر و تصادف ضروری باشد 

ماده ۱۱۷ : رانندگی با انواع دوچرخه های موتور دار در شب با سرعتی بیش از ۴۰ كیلو متر در ساعت مجاز نیست ، مگر این كه نور چراغ جلوی آنها برای تشخیص اشیا و انسان از فاصله یكصد متری كافی باشد كه در این صورت هم نمی تواند از حداكثر سرعت مقرر تجاوز نماید .

دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات  آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی

admin بازدید : 792 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

ماده ۱: دانش آموزان دانشسرا و دانش آموزان چهار ساله دوره متوسطه و هنر جویان هنرستانها و آموزشگاه های فنی و حرفه ای به كسانی اطلاق می شود كه طبق برنامه آموزش و پرورش به طور روزانه یا شبانه به تحصیل اشتغال داشته و ارزش تحصیلی آنان با تایید وزارت آموزش و پرورش دیپلم كامل متوسطه یا معادل آن شناخته می شود . 
ماده ۲ : اشخاص مذكور در ماده یك این آیین نامه كه به سن مشمولیت رسیده و به تحصیل اشتغال داشته باشند، می توانند تا پایان دوره تحصیلی كه حداكثر تا سن ۲۴ سال تمام خواهد بود از معافیت تحصیلی استفاده نمایند .
ماده ۶ : دانشجو به كسی اطلاق می گردد كه طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یكی از دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی یا خارج كشور كه مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم كامل متوسطه یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد .

ماده ۲۹: مشمولانی كه دارای دیپلم متوسطه و فاقد غیبت باشند در صورتی كه در یكی از حوزه های علمیه پذیرفته شوند از معافیت تحصیلی استفاده خواهند نمود به شرطی كه تا سن ۲۴ سالگی دوره مقدمات را طی نمایند .

دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات  آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شماره گذرای و خدمات پس از شماره گذاری شماره گذاری نو شماره

admin بازدید : 906 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

الف : وسیله نقلیه شخصی 
شرایط و مدارك 
۱-سندخریداری خودرو برای اتومبیلهای ساخت داخل 
۲- پروانه سبز گمركی و در صورت ترخیص چند وسیله نقلیه با یك برگ گواهینامه گمركی برای اتومبیلهای ساخت خارج.
۳- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی .
۴- ارائه مفاصا حساب عوارض شهرداری و دارایی 
۵- ارائه مفاصا حساب عوارض وزارت كشور 
۶- رسید پرداخت فیشهای بهای پلاك 
۷- ارایه مفاصا حساب عوارض وزارت كشور 

۸-احزار سكونت مالك

دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات  آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شرایط و مدارک لازم جهت تمدید گذرنامه

admin بازدید : 985 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()
تمدید گذر نامه

مدارك لازم جهت تمدید گذرنامه : 
۱- فیش بانكی به مبلغ ۵۵۰۰۰ ریال به حساب ۹۴۰۰۱ یكی از شعب بانك ملی ایران 
۲- دریافت یك برگ پرسش نامه گذرنامه از یكی از شعب بانك ملی ایران كه می بایستی بصورت كامل تكمیل می شود. برای گذرنامه های صادر غیر از تهران ارائه دو برگ فرم گذرنامه ضروری است .
۳- اصل و فتوكپی كامل شناسنامه متقاضی و همراهان 
۴- شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال عكسدار باشد همچنین برای افراد كمتر از ۱۵ سال ارائه مدرك عكسدار الزامی است. دفترچه بیمه كارت تحصیلی دوقطعه عكس جدید ۶ در ۴ كه می بایست برقی تمام رخ ،بدون عینك ،كلاه و كراوات و از یك نگاتیو باشد ، ضمنا از تاریخ گرفتن عكس بیش از یك سال نگذشته باشد .
۵- دو قطعه عكس جدید ۹ در ۶ همراهان باید برقی تمام رخ ،بدون عینك، كلاه و كراوات و از یك نگاتیو باشد . ضمنا از تاریخ گرفتن عكس بیش از یك سال نگذشته باشد. 
۶- موافقت رسمی شوهر در مورد بانوان شوهر دار و موافقت رسمی ولی یا قیم برای فرزندان كمتر از هجده سال تمام در صورتی كه قبلا در تهران ارائه نشده باشد .
۷- اصل و فتوكپی مدارك فوت یا طلاق نامه در مورد بانوانی كه شوهران آنان فوت نموده یا طلاق گرفته اند ،در صورتی كه قبلا ارائه نشده باشد .
۸- در مورد آقایانی كه وارد هجده سال می گردند اصل و فتوكپی یكی از مدارك زیر الزامی است.
الف : كارت پایان خدمت 
ب : كارت معافیت دایم 
ج : موافقت نامه از معاونت وظیفه عمومی ناجا

شرایط و مدارک صدور المثنی یا تعویض کارت خودرو

admin بازدید : 1230 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

- حضور مالك به همراه شناسنامه یا وكیل قانونی وی 
۲- ارائه سند مالكیت شناسنامه خودرو 
۳- ارائه گواهی عدم خلافی از اجرائیات 
۴- ارائه مفاصا حساب عواض شهرداری 
۵- ارائه بیمه نامه معتبر شخص ثالث 
۶- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی 

توضیح : هرگاه كارت مشخصات یا پلاك اتومبیل مفقود یا ضایع گردد مالك وسیله نقلیه موظف است ضمن اعلام به مقامات صلاحیت دار حداكثر ظرف ۴۸ ساعت شخصا یا بوسیله نماینده خود اخذ المثنی كارت یا پلاك جدید به راهنمای و رانندگی مراجعه نماید 

دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات  آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی


شرایط و مدارک اخذ پلاک المثنی

admin بازدید : 1010 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

- ارایه گواهی از آگاهی 
۲- ارایه سند مالكیت كارت مشخصات و شناسنامه خودرو 
۳- ارایه گواهی عدم خلاف از واحد اجرائیات 
۴- ارایه بیمه نامه معتبر شخص ثالث 
۵- ارایه مفاصا حساب عوارض شهرداری 
۶- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی 

توضیح : هرگاه كارت مشخصات یا پلاك اتومبیل مفقود یا ضایع گردد مالك وسیله نقلیه موظف است ضمن اعلام مراتب به مقامات صلاحیت دار حداكثر ظرف ۴۸ ساعت شخصا یا بوسیله نماینده خود جهت اخذ المثنی كارت یا پلاك جدید به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید .

دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات  آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شرایط و مدارک تعویض اتاق سواری ، وانت ، تاکسی ، کرایه های بین شهری و مینی بوس

admin بازدید : 1169 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()

درخواست مالك یا وكیل قانونی وی مبنی بر تغییر در اركان اصلی خودرو 
۱- ارائه اسناد مالكیت 
۲- ارائه گواهی عدم خلاف از واحد اجرائیات 
۳- ارائه بیمه نامه معتبر شخص ثالث 
۴- ارائه مفاصا حساب عوارض شهرداری 
۵- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی 
۶- بازدید وسیله نقلیه توسط كارشناس عالی تصادفات و امور فنی 
۷- ارائه برگ فروش و فاكتور اتاق خریداری شده از كارخانه سازنده یا نمایندگی های مجاز 
۸- ارائه مفاصا حساب مالیات شغلی 
توضیحات : 
۱- جایگزین نمودن اتاق پیكان چراغ بنزی با اتاق كارلوكس و نیز اتاق سواری پیكان استیشن با رعایت ضوابط و شرایط بلا مانع است 

۲- جایگزین اتاق سواری رنو ۵ چهار چوب به جای اتاق سواری رنو ۵ دو درب با رعایت ضوابط و شرایط بلامانع است.

دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات  آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شرایط و مدارک تبدیل به احسن تاکسی و کرایه

admin بازدید : 1477 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()
تبدیل به احسن تاكسی و كرایه به یكی از دو روش زیر صورت می گیرد 
الف : تاكسی قدیمی اوراق می شود سپس تاكسی جدید دریافتی شماره گذاری نو شماره می گردد .
ب : تاكسی قدیمی تبدیل به سواری پلاك شخصی میشود و سپس تاكسی جدید دریافتی شماره گذاری نو شماره می گیرد بنابر این مدارك و شرایط تبدیل به احسن همان شرایط و مدارك لازم در یكی از موارد الف یا ب خواهد بود كه برای مطالعه آنها می توان به روالهای اوراقی یا تبدیل پلاك كرایه به شخص و شماره گذاری نو شماره كرایه و تاكسی حسب مورد مراجعه كرد .
توضیح : تاكسی فرسوده توسط دو نفر افسر كارشناس عالی تصادفات و امور فنی بازدید شده و در صورت قابل بازرسای بودن مجوز لازم صادر و پس از آمادگی وسیله نقلیه با پلاك شخصی شماره گذاری و تحویل مالك می گردد .

تعداد صفحات : 24

درباره ما
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، دانلود رایگان سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، دانلود رایگان سوالات تستی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه 99،نمونه سوالات رانندگی،فیلم آموزش عملی رانندگی,آموزش نکته به نکته ی رانندگی,سوالات فنی,دانلود رایگان سوالات فنی آیین نامه,سوالات فنی آیین نامه,قبولی تضمینی و گرفتن گواهینامه, دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه 99،نمونه سوالات رانندگی،فیلم آموزش عملی رانندگی,آموزش نکته به نکته ی رانندگی,قبولی تضمینی و گرفتن گواهینامه,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,زمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی,نمونه سوالات آیین نامه رانندگی,نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب , آزمون آنلاین آیین نامه , دانلود رایگان سوالات آیین نامه رانندگی , نمونه سوالات آیین نامه 99, نمونه سوالات آیین نامه 99, نمونه سوالات آیین نامه 99, نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب , نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی pdf , نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی 99pdf , نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی , آزمون آیین نامه رانندگی , ازمون ایین نامه اصلی , کتاب آیین نامه رانندگی , دانلود کتاب آیین نامه رانندگی , دانلود ویرایش جدید کتاب آیین نامه رانندگی , دانلود کتاب جدید آیین نامه رانندگی , دانلود کتاب جدید آیین نامه رانندگی99 , نرم افزار تست زنی آیین نامه , دانلود رایگان نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی pdf , نمونه سوالات آیین نامه رانندگی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 193
 • کل نظرات : 13
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 36
 • آی پی امروز : 49
 • آی پی دیروز : 77
 • بازدید امروز : 325
 • باردید دیروز : 414
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 1,742
 • بازدید ماه : 1,067
 • بازدید سال : 43,463
 • بازدید کلی : 2,110,859
 • کدهای اختصاصی

  × بستن تبليغات